ЗАСТРАХОВКА

Антеа Травел е агент на застрахователна компания Евроинс. Ние предлагаме различните видове застраховки, които можете да получите при конкретно запитване в офиса ни. При нас можете да сключите застраховки: Помощ при пътуване и Отмяна на пътуване.

Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина"

Валидна е в целия свят (с изключение на държавата, чиито гражданин сте). Гарантира ви денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт до медицинско заведение, както и лекарства (в случай на внезапно заболяване или злополука по време на пътуването или престоя Ви в чужбина). Имате право на обезщетение в рамките на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпило застрахователно събитие; както и да ви бъдат възстановени разходите, направени в резултат на настъпило застрахователно събитие. В офиса ни ще можете да сключите такава застраховка и да сте спокойни по време на пътуване в чужбина.

 

Застраховка „Отмяна на пътуване“

Застраховката е доброволна и покрива риска „Отмяна на пътуване“ в случай на причини, независещи от вас и непредвидими към момента на сключване на полицата. В случай на отмяна на пътуване се възстановяват разходи, представляващи невъзстановими суми, заплатени предварително от вас (предварително платена сума във връзка с туристическо или бизнес пътуване, която не може да бъде възстановена като разход от страна на туроператора, хотелиера, превозвача и др.) От нея могат да се възползват български и чуждестранни граждани за платени от тях резервации или предплатени пътувания, организирани и предоставени от лицензиран туроператор. Свържете се с нас за допълнителна информация!

Застраховка "Медицински разходи при злополука и заболяване в чужбина"

Покрива медицинските разходи и/или обезщетение в случай на застрахователно събитие в рамките на определените в договора и общите условия лимити. В офисите ни можете да сключите такава застраховка, ако сте в добро здравословно състояние, изключващо налично или очаквано заболяване. От нас ще получите и подробна информация относно условията и рисковете, които покрива избраната от Вас застраховка.