СЕМИНАР И/ ИЛИ ОРГАНИЗИРАНО СЪБИТИЕ

Ние притежаваме знанията и уменията да осигурим на Вашето мероприятие всичко необходимо, за да протече гладко и да постигне целите си.

Антеа Травел е подходящият партньор при организирането на различни видове работни срещи, семинари и обучения. Ние ще Ви осигурим експертно управление на Вашите събития. Дългогодишният ни опит и познаване в детайли на хотели и зали ще Ви помогне по-бързо да изберете подходящото място на най-добрата цена.